delfts blauwe huis

Sint agathaplein Delft

Het eerste blauwe huis in Delft! Dat wil je toch niet missen? Het Delfts Blauwe Huis zal dit jaar plaatsvinden van maandag 24 april tot en met dinsdag 25 april. Tijdens dit openbare evenement op het Prinsenhof zullen naast een interessant programma, vijf Delftse studenten zich 24 uur lang opsluiten en radio maken voor het goede doel. Toegang is gratis en het Delfts Blauwe Huis is voor iedere Delftenaar, jong en oud!

Het evenement start om 12.00 uur en zal feestelijk geopend worden door burgemeester Marja van Bijsterveldt. De gehele 24 uur zal gericht zijn op het inzamelen van zoveel mogelijk geld voor het goede doel, Connect by Music. Hiervoor wordt een programma verzorgd vol interessante sprekers, muziek, foodstands en nog veel meer! Het is onder andere mogelijk om nummers aan te vragen, een gift te doneren met kans op het winnen van fantastische prijzen, lege bierkratjes te doneren voor een zelfgebouwd huis waarmee we statiegeld ophalen en er zullen nog andere mogelijkheden zijn om bij te dragen aan dit mooie evenement.

Het goede doel waarvoor we inzamelen is Connect by Music. Deze organisatie verleent psychotherapie door middel van muziek aan kinderen en jongeren in vluchtelingenkampen in Griekenland.

We zien je graag op 24 april bij ons evenement!

HET GOEDE DOEL

Het goede doel waarvoor wij zoveel mogelijk geld proberen op te halen, is Connect by Music. Deze organisatie zet zich in voor de psychosociale ondersteuning van vluchtelingen door middel van muziekonderwijs en muziektherapie. Het Connect by Music programma wordt geleid door professionele docenten en muziektherapeuten en ondersteund door psychologen. Het hoofddoel is het bieden van psychosociale ondersteuning, verbinding en emotionele verlichting door middel van muziek.

Vanwege de omstandigheden waaronder vluchtelingenkinderen en -jongeren in de Griekse kampen moeten leven en de druk die dit op hun lichaam en geest vereist, is het gespecialiseerde muziekprogramma als een fundamenteel en waardevol element voor deze groep. Wanneer Connect by Music werkt met ontheemde en getraumatiseerde kinderen, is onderwijs het krachtigste middel dat zij kunnen gebruiken om hen te ondersteunen en sterker te maken. Onderwijs is een middel om de weerbaarheid te vergroten en positieve verandering teweeg te brengen, door het ontwikkelen van kennis, muzikale, sociale en emotionele vaardigheden, positief gedrag en een gezonde hechting. Zie de officiële website van Connect by Music voor meer informatie: https://www.connectbymusic.com/en/connect-by-music/

Doneer

organisatie

Het Delfts Blauwe Huis wordt georganiseerd door studenten van studentenvereniging Virgiel ter ere van het 125ste lustrum. Dit is een mooi moment om iets terug te doen voor de stad waar wij zo graag studeren én om ons steentje bij te dragen aan hulp voor vluchtelingen in Griekenland. De voorbereidingen voor het evenement worden gedaan in samenwerking van de commissie Alcuin Amal en met het Lustrum bestuur.

De commissie Alcuin Amal bestaat uit zes studenten die zich vrijwillig een jaar lang inzetten voor kinderen in vluchtelingenkampen in Griekenland. Sinds dit jaar zijn zij gekoppeld aan het goede doel Connect by Music en in het verleden hebben zij samengewerkt met de organisatie Happy Caravan. Naast het Delfts Blauwe Huis wordt ook op andere manieren geld opgehaald binnen Virgiel. Zo worden er bijvoorbeeld tijdens de tentamenweek Griekse pita’s als lunch verkocht en is er een vintage kleding kilosale gehouden. Alle opbrengst van onze activiteiten gaan naar het goede doel.

Daarnaast is er een bestuur van zeven Virgilianen dat zich dit jaar fulltime inzet om allerlei activiteiten te organiseren ter ere van het 125ste lustrum van Virgiel. Het gehele jaar zetten zij zich in om dit lustrumjaar zo feestelijk mogelijk te maken. Naast de activiteiten die voor Virgilianen worden georganiseerd, zijn er ook openbare activiteiten door heel Delft, waaronder dit Delfts Blauwe Huis (24-25 april), maar ook het Grachtenconcert (29 april).

Naast de organisatie zijn er nog vijf radiomakers die zich voor 24 uur opsluiten in het Delfts Blauwe Huis en zich bezighouden met het programma. De organisatie van het Delfts Blauwe Huis hoopt met dit mooie evenement zoveel mogelijk geld op te halen voor het welzijn van vluchtelingenkinderen die zich verkeren in traumatische situaties. Hopelijk zien we u op 24 en 25 april en eet u een hapje bij de foodstands of draaien we uw favoriete nummer voor het goede doel!

Louis Nelen
Voorzitter

Luca Mink
Secretaris

Ize Bakels
Logistiek

Gelein Visscher
Penningmeester

Olivier Zandbergen
Acquisitie

Milou Eijsbroek
Promo

Louis Nelen
Luca Mink
Ize Bakels
Gelein Visscher
Olivier Zandbergen
Milou Eijsbroek

Voorzitter
Secretaris
Logistiek
Penningmeester
Acquisitie
Promo